ΠΡΟΦΙΛ

Η Εταιρεία P.Polyviou Coaches Ltd ιδρύθηκε το 2004 από τον Αλέξανδρο Πολυβίου.

Η Εταιρεία μας έχει τις ρίζες της από πολύ παλιότερα όταν ο Πολύβιος Γιαννακού το 1960 απόκτησε το πρώτο λεωφορείο στο χωρίο Κάμπος της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο και το 1967 ίδρυσε την εταιρεία μεταφορών Κάμπος.

Σήμερα η P.Polyviou Coaches έχει την έδρα της στην Λευκωσία, με υπερσύχρονα τουριστικά λεωφορεία και ασχολείται με την μεταφορά τουριστών σε ολόκληρη την Κύπρο.