ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

MERCEDES IRIZAR 16S 55+1+1 Θέσεις
Σύστημα Κλιματισμού
55 Ανακινόμενα καθίσματα 
Ψυγείο
DVD – CD player 
Μικρόφωνο ξεναγού 

MERCEDES SPRINTER 13+1+1 Θέσεις
Σύστημα κλιματισμού
13 Ανακινόμενα καθίσματα 
Ψυγείο
DVD – CD player 
Μικρόφωνο ξεναγού 

IVECO MINI BUS 19+1+1 Θέσεις
Σύστημα κλιματισμού
CD player 
Μικρόφωνο ξεναγού

MERCEDES SPRINTER Αναπηρικό 
Σύστημα κλιματισμού
CD player 
Μικρόφωνο ξεναγού
Υδραυλικό αναβατόριο για τροχοκαθίσματα
Χώρος για 4 τροχοκαθίσματα